Η Ariston BTS ανέλαβε και υλοποίησε έργο για τη Vermantia Media Group, το οποίο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεοπτικών διατάξεων, που περιλαμβάνει 4-8 αυτοματοποιημένες ροές προγράμματος και ενός studio High Definition, και θα καλύπτει τις ανάγκες τηλεοπτικής παραγωγής της εταιρίας σε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας.

Σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σύγχρονη υποδομή, πρόκειται για μια πλήρη και σύγχρονη επιχείρηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων, τα HD routers, interfaces και τα multiviewers από την EVERTZ, αλλά και το playout automation σύστημα της VSN, επιλέχθηκαν ως τα πλέον κατάλληλα συστήματα στο πλαίσιο αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος. Τα OnAir Graphics συστήματα παρέχονται από την WASP 3D και την Visual Research Inc.