Η ATC συμμετέχει από το Μάρτιο του 2009 ως ένας από τους κύριους εταίρους (Partners) στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για το λογισμικό και τις υπηρεσίες NESSI (Networked European Technology Platform for Software and Services).

Η πλατφόρμα NESSI (www.nessi-europe.eu/Nessi) ιδρύθηκε το 2005, και έχει ως στόχο να δημιουργήσει και να διαμορφώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή ατζέντα για την  έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών. Η ατζέντα αυτή ορίζει και προωθεί την ευρεία αποδοχή και υιοθέτηση των τεχνολογιών, των στρατηγικών και πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη καινοτόμων, ανοιχτών λύσεων και εφαρμογών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, του δημοσίου και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα συμβάλλοντας την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών.

Η ΑΤC είναι μια από τις δύο μόνο ΜΜΕ πληροφορικής σε όλη την Ευρώπη οι οποίες κλήθηκαν στις αρχές του 2009 να πλαισιώσουν τους κορυφαίους αυτούς οργανισμούς συμμετέχοντας στη συντονιστική επιτροπή (Steering Committee) της πλατφόρμας NESSI. Η Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα (Strategic Research Agenda) της πλατφόρμας NESSI θα υλοποιηθεί  μέσω επενδύσεων ύψους 2.5 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία σε σχετικά έργα στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών.