Η ATC συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών εκθέσεων και συνεδρίων για την προώθηση της πλατφόρμας newsasset.

Η καινοτομία της πλατφόρμας newsasset βρίσκεται στην απλουστευμένη ροή εργασιών της δημοσιογραφικής ύλης που προσφέρει και την γρήγορη και αυτοματοποιημένη αποστολή της σε πολλαπλά κανάλια διανομής. Πιο συγκεκριμένα, η ATC θα βρεθεί στην World Publishing Expo 2013,  7-9 Οκτωβρίου 2013 στο Βερολίνο, ως χορηγός στο συνέδριο του δικτύου MINDS International, 10 Οκτωβρίου, στην GITEX 2013, 20-24 Οκτωβρίου 2013 στο Ντουμπάϊ και τέλος στην  Publishing Expo 2013, 12-15 Νοεμβρίου στη Μόσχα.