Η εταιρεία ATC συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο ARTIST (www.artist-project.eu), ένα ερευνητικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του στόχου του προγράμματος FP7 “Cloud Computing, Internet of Services and advanced software engineering”.

Το έργο προτείνει μια προσέγγιση εκσυγχρονισμού του παλαιού λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές Model Driven Engineering για να αυτοματοποιήσει την εξέλιξη και τη μετάβαση εφαρμογών λογισμικού παλαιού τύπου σε σύγχρονες πλατφόρμες και περιβάλλοντα, επιτρέποντας μια φθηνή και γρήγορη εναλλακτική λύση για ανάπτυξη και εφαρμογή με βάση τα νέα δεδομένα.

Το έργο ARTIST προτείνει μια σειρά από μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούν αρχικά τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων λογισμικών παλαιού τύπου (reverse-engineer) και στη συνέχεια τεχνικές προσδιορισμού των νέων προδιαγραφών (forward-engineer) για να οριοθετήσουν την επιθυμητή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το μετασχηματισμένο και σύγχρονο πλέον λογισμικό.

Το έργο προτείνει επίσης μεθόδους που μειώνουν τον κίνδυνο, το χρόνο και το κόστος της μετάβασης του λογισμικού και ανοίγει το δρόμο για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που θέλουν να επωφεληθούν από τις τελευταίες τεχνολογίες Saas και Cloud Computing καθώς και από τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα.