Η ATC συμμετέχει στο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ANIKETOS – «Secure and Trustworthy Composite Services», το οποίο αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, μεθόδους, εργαλεία και υπηρεσίες ασφάλειας, που υποστηρίζουν τη σχεδίαση, τη δημιουργία και τη σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα του έργου απευθύνονται σε ανάδοχους έργων ανάπτυξης υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών και τελικούς χρήστες. Συντονιστής του έργου είναι το Ερευνητικό Νορβηγικό Ινστιτούτο SINTEF, ενώ η ATC είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση των εφαρμογών στην προσφερόμενη πλατφόρμα του έργου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των SAP, THALES, ATOS και CNR. Το έργο έχει διάρκεια 42 μήνες και προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ.