Η ATC συμμετέχει σε κοινοπραξία για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ASSETS (Advanced Service Search and Enhancing Technological Solutions for the European Digital Library), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ICT.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 24 φορείς από 10 χώρες συμπεριλαμβανομένων των UNESCO, Deutsche Welle και Εκδόσεις Λυμπέρης. Στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana (www.europeana.eu), αναπτύσσοντας και θέτοντας σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας υπηρεσίες που εστιάζουν στην αναζήτηση και εύρεση σχετικών αποτελεσμάτων.

Η πλατφόρμα της Europeana διαθέτει αυτή τη στιγμή 7 εκατ. καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μουσικών αρχείων, ταινιών, άρθρων από εφημερίδες, έργων ζωγραφικής κ.ά. Η ATC είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας του έργου, στο οποίο Γενικός Συντονιστής είναι η Engineering Ingegneria Informatica.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010, ενώ έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 5,3 εκατ. ευρώ.