Η Atos Origin, διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, παρουσίασε σήμερα για πρώτη φορά τη νέα σουίτα έξυπνων υπηρεσιών κινητικότητας, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν σε οργανισμούς να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από τις τελευταίες εξελίξεις στην κινητή τεχνολογία, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Επίσης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εκκολαπτηρίου, το οποίο θα παρέχει σε μικρές, καινοτόμες επιχειρήσεις πρόσβαση σε μια τεχνολογική πλατφόρμα, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να παρέχουν τις δικές τους έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας μαζί με αυτές τις Atos Origin.

Οι έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας εστιάζουν σε τέσσερα σημεία: στον πελάτη, τον πολίτη, τον εργαζόμενο και την κοινότητα. Στόχος είναι η πρόβλεψη των αναγκών του χρήστη και η παροχή προσαρμοσμένων πληροφοριών.