Η WIND Ελλάς ολοκλήρωσε με επιτυχία την ενοποίηση των συστημάτων Billing και Order management της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε συνεργασία με την Atos Origin.

Το Converged Billing είναι η ενοποίηση όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε έναν τελικό λογαριασμό προς τον πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται μία ενιαία εικόνα για κάθε πελάτη και των προσφερόμενων υπηρεσιών με την αντίστοιχη διευκόλυνση της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μελέτες από το πρόσφατο παρελθόν έδειξαν την τάση των πελατών να επιλέγουν πολλαπλές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από έναν πάροχο, όπως κινητή τηλεφωνία, σταθερή, internet κλπ. Έτσι, κάθε πελάτης μπορεί να λαμβάνει έναν λογαριασμό με ενσωματωμένες όλες τις υπηρεσίες σε αυτόν αντί να τιμολογείται χωριστά για κάθε υπηρεσία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται κι η πληρωμή των λογαριασμών για τον πελάτη. Επιπλέον, οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα της προσφοράς συνδυασμών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους με τις αντίστοιχες τιμές κι εκπτώσεις.

Το έργο υλοποιήθηκε σε φάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής μεταφορά των στοιχείων βασικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων με το ιστορικό τους, και να ελαχιστοποιηθεί στο ελάχιστο το ρίσκο για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς τους νέους αλλά και τους παλαιότερους πελάτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία με την Atos Origin και την επιτυχία του έργου, ο Γενικός Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής της WIND Ελλάς, Νίκος Κωστάρας δήλωσε ότι «η ολοκλήρωση του έργου Converged Billing της WIND αποτελεί μοναδικό γεγονός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και επέτρεψε στη WIND να παρέχει διαφοροποιημένη εξυπηρέτηση στους πελάτες της μέσω της υλοποίησής του. Η ομάδα της Atos Origin τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό παρείχε την απαραίτητη εμπειρία για την έναρξη αυτής της σημαντικής για την WIND πρωτοβουλίας και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο τόσο ως προς το χρονοδιάγραμμα όσο και ως προς τον προϋπολογισμό».