Η Atos Origin, διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ηγείται της Ευρωπαϊκής προσπάθειας για τη συμπερίληψη των αγροτικών περιοχών.

 Το έργο αυτό ξεκίνησε με σκοπό να διευκολύνει τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης στις συναλλαγές του με τους δημόσιους οργανισμούς, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το έργο, που θα διαρκέσει 36 μήνες, περιλαμβάνει τη συμμετοχή 14 ινστιτούτων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

Χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης της Πολιτικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών.

Η συμπερίληψη των αγροτικών περιοχών είναι ένα έργο που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές και των δημόσιων οργανισμών, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών ιστού αιχμής (Semantic Web/Web 2.0), ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία αυτών των συναλλαγών. Στην κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση του έργου, η οποία συντονίζεται από την Atos Origin Ισπανίας, συμμετέχει το Συμβούλιο του Alburquerque (Μάλαγα) και ο Συνεταιρισμός Βοοειδών της Sierra de San Pedro στην Ισπανία, Ελληνικά ινστιτούτα και εταιρείες όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, η σχολή Ελληνογερμανική Αγωγή και η εταιρεία Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, οι περιοχές Deux Fleuves και Nord Martinique καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης της Γαλλίας, το Κέντρο Ανοικτών Λύσεων Βαλτικής και το Tehnologiju Attistibas Forums από τη Λετονία και, τέλος, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας στο Galway.