Η Atos Origin ολοκλήρωσε προσφατα με επιτυχία XBRL έργο για την StealthGas Inc. Η Atos Origin είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σημαντικό έργο στον τομέα των εφαρμογών διαχείρισης εταιρικής απόδοσης (EPM), και πιο συγκεκριμένα του XBRL reporting, χρησιμοποιώντας εφαρμογές της Oracle EPM suite v11.1.2.

Με την υλοποίηση του έργου, η StealthGas Inc εξασφαλίζει την δυνατότητα κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε XBRL format. Η λύση αποσκοπεί κυρίως στην παραγωγή και αντιστοίχιση του Annual Report  (Form 20-F) της εταιρείας στα reporting lines του XBRL US-GAAP taxonomy.

Παράλληλα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που ορίζει το SEC (US Securities and Exchange Commission), με το οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν οι εισηγμένες εταιρίες στα χρηματιστήρια της Αμερικής. Τα επιπλέον πλεονεκτήματα που απορρέουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι η μείωση του χρόνου παραγωγής των οικονομικών καταστάσεων, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, και ο έλεγχος των διαδικασιών.