Όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Κυριακή, συμφώνησαν στην εξαγορά της Time Warner από το μεγάλο αμερικανικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, με τη τιμή της εξαγοράς να κλείνει στα 107,5 δολάρια ανά μετοχή.

Η εξαγορά θα γίνει με την καταβολή τόσο μετρητών όσο και μετοχών, με την σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων και των δύο εταιρειών. Με την εξαγορά της Time Warner η AT&T αντιδρά στις ενέργειες επέκτασης μέσω εξαγορών της ανταγωνίστριας Verizon, η οποία με την απόκτηση του AOL και του πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Yahoo ενίσχυσε τη θέση της στο Internet. Στο πλαίσιο αυτό, η AT&Τ μπορεί να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των mobile broadband και δορυφορικών υπηρεσιών TV, με το πακέτο ψυχαγωγίας της Time Warner.