Η Austrian Airlines και η Amadeus υπέγραψαν μακρόχρονη συμφωνία πλήρους περιεχομένου.

Η συμφωνία θα ισχύσει μέχρι και το τέλος του 2014 και από την 1η Μαρτίου 2010 τα ταξιδιωτικά γραφεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αποκτήσουν πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο τιμών και inventory της Austrian Airlines, μέσω της Amadeus, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Η συμφωνία προβλέπει πως το πρόγραμμα, οι τιμές, η διαθεσιμότητα θέσεων και το inventory της Austrian Airlines που διατίθενται μέσα από το σύστημα της Amadeus θα είναι τα ίδια, και θα διατίθενται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, όπως μέσα από οποιοδήποτε άλλο έμμεσο ή άμεσο κανάλι διανομής, πάροχο ή ιστοσελίδα. Η Amadeus αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες διανομής για την Austrian Airlines.