Τις πρώτες της ολοκληρωμένες, πολυκαναλικές ενοποιημένες επικοινωνίες και contact center cloud προσφορές που στοχεύουν στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε η Avaya.

Πρόκειται για τις Avaya Midmarket Cloud λύσεις, δύο ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις-πελάτες να μετεξελιχθούν ώστε να αποκτήσουν προηγμένες δυνατότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το σύγχρονο ψηφιακό επιχειρείν. Και οι δύο επιλογές, Powered by Avaya IP Office και OnAvaya – Google Cloud Platform, στηρίζονται στην Avaya IP Office Platform, αποτελώντας τις μοναδικές αντίστοιχες προσφορές οι οποίες και βασίζονται και αξιοποιούν την ίδια βάση κώδικα με τις αντίστοιχες που έχουν εγκατασταθεί on premise. Η επιλογή του υβριδικού cloud που στηρίζεται στο Avaya IP Office επιτρέπει την υλοποίηση νέων δυνατοτήτων οι οποίες και βασίζονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες επενδύσεις σε εξοπλισμό για τον έλεγχο των κλήσεων, συσκευές τηλεφώνων κ.ά.