Η AVMap GIS A.E., στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Συνεισφοράς, παρουσιάζει το πρόγραμμα «Δημοτικός e-πάλληλος», για τη δωρεάν εκπαίδευση 3.000 Δημοτικών Υπαλλήλων.

 Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της δέσμευσης του Ομίλου AVMap για δραστηριότητες υψηλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος έχει αποφασιστεί η παροχή δωρεάν εκπαίδευσης 3.000 Δημοτικών Υπαλλήλων, σε συνεργασία με την Action Synergies. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 28 Μαρτίου 2011 και ήδη εστάλησαν οι πρώτες προσκλήσεις στα γραφεία Δημάρχων με οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας e-learning και θα οδηγεί σε επίπεδο πιστοποίησης ECDL ή ACTA, σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Το πρόγραμμα αυτό, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ομίλου AVMap, είναι η πρώτη από μία σειρά δραστηριοτήτων, κάτω από τη γενική αρχή «Ο Ιδιωτικός Τομέας Συνεισφέρει στο Δημόσιο».