Η Barphone S.A., Avaya Gold Partner & Service Expert, ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία ολοκληρωμένο έργο IP Τηλεφωνίας/Unified Communications στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Alpha. Στο συγκεκριμένο έργο η Barphone προσέφερε τη νέα και σύγχρονη λύση Avaya Aura Communication Manager με εφαρμογές Call Accounting και Call Center.

Δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις ενός τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας όπως ο Alpha είναι μεγάλες (ο σταθμός λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 μέρες το χρόνο) το σύστημα προσφέρει πλήρη κάλυψη των σημερινών αναγκών του Alpha αλλά και πρόβλεψη μελλοντικής επεκτασιμότητας καθώς και δυνατότητα διασύνδεσης με τα studios του σταθμού που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Η Barphone προσέφερε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την ομαλή υλοποίηση του έργου και την μεταγωγή του σταθμού με σχεδόν μηδενικό χρόνο μετάπτωσης.