Η Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων Berling επεκτείνει την μακροχρόνια συνεργασία της με την εταιρεία Ergologic, επιλέγοντας το τεχνολογικά εξελιγμένο προϊόν Μισθοδοσίας της Epsilon Net.

Η Berling, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αλλαγές και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην Διαχείριση Προσωπικού, επέλεξε την εφαρμογή Μισθοδοσίας της Epsilon Net, για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού. Η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης της Ergologic με τους συνεργάτες της, σκοπεύοντας στην μέγιστη εξυπηρέτηση και την συνεχή αναβάθμισή τους μέσα από την επιτυχημένη υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων στο χώρο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.