Η Best Practice Consulting συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στο συνέδριο “Bank Management Forum” που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott.

Το συνέδριο θα αποτυπώσει βέλτιστες πρακτικές για την οργάνωση και λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και στρατηγικές για την ανάπτυξη και την μείωση των κινδύνων. Η συμμετοχή της Best Practice Consulting στο “Bank Management Forum” πιστοποιεί την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η Best Practice Consulting προωθεί την πιστοποιημένη λύση OneClick Desktop για επιτάχυνση των εργασιών Customer Service, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για το περιβάλλον Microsoft και έχει αναλάβει σημαντικά έργα σε Τραπεζικούς & Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.