Η Best Practice Consulting ολοκλήρωσε την υλοποίηση του έργου AOP (Account Officers Portal) σε μεγάλη Tράπεζα στην Ελλάδα.

Η λύση υλοποιήθηκε από την Best Practice Consulting σε συνεργασία με τα τμήματα Corporate Banking και Marketing της Tράπεζας. Με το AOP επιτυγχάνεται η άμεση πληροφόρηση των Account Officers για την συνολική εικόνα του πελάτη με βάση σχέσεις ρίσκου, κερδοφορίας, εταιρικής στοχοθέτησης και σχεδιασμού marketing.

Το έργο τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2008 και αποτελεί συνδυασμό του Microsoft Dynamics CRM και του προϊόντος της Best Practice Consulting, OneClick Desktop, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα Microsoft Customer Care Framework (CCF). Η συγκεκριμένη εγκατάσταση εξυπηρετεί 400 χρήστες σε παραγωγική διαδικασία.