Η BIT & BYTE υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), για την προμήθεια 322 φορητών υπολογιστών. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 356 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό είχαν υποβληθεί συνολικά 3 προσφορές.