Η Business Exchanges SA, θυγατρική της Eurobank EFG, ξεκίνησε από 1 Ιουνίου 2011 την εμπορική διάθεση της νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σε συνεργασία με την Information Systems Impact SA, εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο της παροχής λύσεων eBusiness και e-invoicing.

Με την προσθήκη της υπηρεσίας αυτής η Business Exchanges ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας εταιριών (ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί-ηλεκτρονική διεκπεραίωση παραγγελιών-ηλεκτρονική αποθήκευση και διακίνηση τιμολογίων-ηλεκτρονικές πληρωμές).

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να καταργήσει την αποθήκευση και τη διακίνηση τιμολογίων μεταξύ του εκδότη και του παραλήπτη σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΟΛ 1049/21-3-2006).