Η Byte ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών.

Τα έργο αφορά στην προμήθεια, παράδοση και θέση σε πλήρη λειτουργία υλικού εξοπλισμού πληροφορικής, ήτοι 135 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 132.432 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.