Η Byte Computer ABEE γνωστοποίησε τη βράβευσή της από τη Cisco ως Commercial / Μid - Μarket Partner of the Year για την περιοχή της Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας.

Η Cisco ανακοίνωσε τις εταιρείες που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου Συνεργατών, που έλαβε χώρα στο San Francisco. Τα Βραβεία Partner Summit της Cisco απονέμονται σε Συνεργάτες της Cisco που διακρίνονται για το υποδειγματικό τους επιχειρηματικό μοντέλο, σε τρία επίπεδα: ανά χώρα, ανά γεωγραφική περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βραβείο Cisco Commercial / Μid – Μarket Partner of the Year απονεμήθηκε στην Byte Computer για την περιοχή της Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας.