Η BYTE έθεσε πρόσφατα σε παραγωγική λειτουργία το ολοκληρωμένο (ERP και CRM) επιχειρησιακό λογισμικό "SAP Business One" στη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» του Ιδρύματος Ωνάση.

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο για την υλοποίηση του οποίου η BYTE, πιστοποιημένος συνεργάτης (Gold Partner) της SAP, επιλέχθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών».

Το έργο που υλοποίησε η ΒΥΤΕ περιλάμβανε την ανάπτυξη και παραμετροποίηση σύνθετων ζητουμένων με στόχο την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων του πολιτιστικού χώρου σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του έργου, η ΒΥΤΕ ανέπτυξε επίσης ένα ξεχωριστό υποσύστημα με στόχο την καλύτερη διαχείριση των Παραστάσεων.