Η BYTE Computer ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος ΟΑΕΔ" για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, δικτυακός εξοπλισμός), προκειμένου ο ΟΑΕΔ να βελτιώσει τις υποδομές πληροφορικής που διαθέτει. Στον διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι εταιρείες Altec, Multirama και η ένωση εταιρειών Pansystems – Unisystems.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 560 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 845.673 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Προμηθευτές του εξοπλισμού του έργου είναι οι εταιρείες Lenovo, Lexmark και Cisco.