Η CA υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Orchestria Corporation, με έδρα τη Νέα Υόρκη, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP).

Οι όροι της εξαγοράς δεν ανακοινώθηκαν. Η CA θα αναπτύξει και θα διαθέτει στη γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά DLP το πληροφοριο-εντρικό προϊόν DLP της Orchestria. Επιπλέον, στους στόχους της περιλαμβάνεται η αλλαγή του τρόπου, με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί την πρόληψη απώλειας δεδομένων, τη διαχείριση ταυτοτήτων και γενικότερα την ασφάλεια των πληροφοριών.