Πρόκειται για την τελευταία έκδοση της ολοκληρωμένης της λύσης για επαγγελματίες στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, της συμμόρφωσης, του ελέγχου και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση των κινδύνων και των πρωτοβουλιών συμμόρφωσης σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Η νέα έκδοση βοηθάει τους οργανισμούς στη διαχείριση των επιχειρησιακών πολιτικών για όλον τον κύκλο ζωής τους, στο συσχετισμό και την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης και ανάπτυξης, και στην αυτοματοποίηση της διαχείρισης των προγραμμάτων GRC για τη διευκόλυνση της επίτευξης κορυφαίας απόδοσης.