Η CA Technologies κατέληξε σε οριστική συμφωνία εξαγοράς της Hyperformix, παρόχου λογισμικού διαχείρισης πόρων για δυναμικές φυσικές, εικονικές υποδομές ΙΤ, καθώς και υποδομές IT υπολογιστικού νέφους.

Οι όροι της συναλλαγής δεν κοινοποιήθηκαν. «Η διαχείριση χωρητικότητας στην εικονικοποίηση είναι από τις πλέον κρίσιμες διαχειριστικές ανάγκες IT των πελατών,» δήλωσε ο Roger Pilc, γενικός διευθυντής του τμήματος λύσεων πελατών Εικονικοποίησης και Αυτοματισμού της CA Technologies. Η διαχείριση χωρητικότητας επιτρέπει στους πελάτες να ανακαλύψουν τον τρόπο χρήσης των φυσικών, εικονικών, υλικοτεχνικών, λογισμικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων, καθώς και να προσδιορίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις σε αυτούς τουε πόρους.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθά επίσης τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν την εγκατάσταση των ανωτέρω πόρων για την κάλυψη των επιχειρηματικών τους στόχων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου οικονομικού τριμήνου της CA Technologies, το οποίο λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2010.Οι εργασίες της Hyperformix και οι υπάλληλοί της θα ενσωματωθούν στο τμήμα εργασιών Εικονικοποίησης και Αυτοματισμού της CA Technologies. Η CA Technologies προτίθεται να επεκτείνει την ολοκλήρωση των λύσεών της με αυτές της Hyperformix στα χαρτοφυλάκια των CA Virtual, CA Service Automation, CA Service Assurance και CA Cloud.