Στην ανάπτυξη μιας καινούριας λύσης analytics συμπεριφοράς η οποία ενσωματώνεται με το CA Privileged Access Manager (PAM), προχώρησε η CA Technologies.

Με την ονομασία CA Threat Analytics for PAM, η εν λόγω λύση διαθέτει δυνατότητες και χαρακτηριστικά machine-learning που βοηθά στην ακόμη πιο αποτελεσματική ανίχνευση ΙΤ απειλών και της αποτροπής παραβίασης και σχετίζεται με προνομιούχους χρήστες. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία λανσάρισε το CA Identity Service, μια νέα υπηρεσία turn-key identity-as-a-service, μέσω της οποίας θα απευθυνθεί στις διαρκώς εντεινόμενες ανάγκες της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (IAM) τόσο για on-premises όσο και για cloud-based εφαρμογές.