Η CA Technologies γνωστοποίησε σήμερα ότι εντάχθηκε από την Gartner, Inc., στο Leaders Quadrant με το 2010 Magic Quadrant for User Provisioning (παροχή δικαιωμάτων στους χρήστες).

Η Gartner κατατάσσει τους παρόχους στο «Leaders» quadrant βάσει της πληρότητας του οράματός τους και της ικανότητάς τους ως προς την υλοποίηση του. Ο Identity Manager της CA και ο Role & Compliance Manager της CA συμμετείχαν στην αξιολόγηση της Gartner για το user provisioning. Σύμφωνα με το 2010 Magic Quadrant, «To User Provisioning διαχειρίζεται ταυτότητες από όλα τα συστήματα, τις εφαρμογές και τους πόρους. Η συμμόρφωση συνεχίζει να αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη, ενώ η νοημοσύνη ως προς την ταυτοποίηση και την πρόσβαση καθώς και η διαχείριση του κύκλου ζωής των ρόλων αποτελούν όλο και πιο σημαντικά ζητήματα».