Κατά 4,4% αύξησε τα ποσοστά της στην ελληνική αγορά πολυλειτουργικών μηχανημάτων (MFPs) η Canon το πρώτο εννιάμηνο του 2016, όπως καταγράφει η Infosource σε πρόσφατη μελέτη της.

Συγκεκριμένα, η Canon/Intersys κατέχει το 22,3% της ελληνικής αγοράς MFPs, καταφέρνοντας να διευρύνει το πελατολόγιό της  και να εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά επιχειρηματικών λύσεων εκτύπωσης. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία της Intersys στην αγορά των ασπρόμαυρων πολυλειτουργικών μηχανημάτων Α4, με μερίδιο  43,3%,  όπου σχεδόν το 1 στα 2 MFPs είναι Canon.

Επιπλέον, στη συνολική αγορά ασπρόμαυρων MFPs με μερίδιο 26,7% (σημειώνοντας αύξηση 5,9 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τα αντίστοιχα μερίδια του 1ου 9μηνου του 2015), όπως και στην αγορά των MFPs, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς της κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα αντίστοιχα μερίδια του 1ου 9μηνου του 2015. Τέλος, στην αγορά των εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους γραφικών τεχνών (GA) η Intersys κατέχει, σύμφωνα με την Infosource, το 41,2%  για το 3ο τρίμηνο 2016 .