Η Cardlink επέλεξε την λύση Archiving Connect για την αυτοματοποίηση της αρχειοθέτησης των παραστατικών που εκδίδει προς τους πελάτες της και αυτών που λαμβάνει ηλεκτρονικά από τους προμηθευτές της, έχοντας τη δυνατότητα επισύναψης όλων των σχετικών εγγράφων έντυπων και ηλεκτρονικών.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης Paperless Connect, αποστέλλει αυτοματοποιημένα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στους πελάτες της, έχοντας παράλληλα επιβεβαίωση για την παραλαβή τους. Η επιλογή της λύσης Archiving Connect έγινε με γνώμονα την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και διαχειριστικού χρόνου, την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την υπηρεσία Paperless Connect για την ασφαλή ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών που εκδίδονται από το Entersoft ERP.