Τη συνεργασία της με την εταιρεία AuraPortal ανακοίνωσε η Celestyal Cruises.

Στο πλαίσιο αυτό η Celestyal Cruises θα ενσωματώσει στις πληροφοριακές της υποδομές το AuraPortal Business Process Management Suite (BPMS), ένα έξυπνο λογισμικό διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, το οποίο μπορεί να ελέγχει και να βελτιστοποιεί από ένα απλό έργο ή τη διεύθυνση ενός τμήματος, μέχρι την ολοκληρωμένη διοίκηση μιας ολόκληρης εταιρείας ή ενός οργανισμού. Το AuraPortal θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της Celestyal Cruises και θα την βοηθήσει να εξορθολογήσει και να εναρμονίσει τις επιχειρηματικές λειτουργίες της.

Η λύση BPM της AuraPortal θα είναι έτοιμη να βγει live σε ένα χρόνο, ένα διάστημα στο οποίο όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως η ιεράρχηση των ρόλων – χρηστών, η εσωτερική εταιρική ιεράρχηση, η κατανομή στα αντίστοιχα πλοία και οι τροποποιήσεις στις υπάρχουσες έντυπες φόρμες, κ.λπ., θα έχουν ικανοποιηθεί. Ακολούθως το AuraPortal BPMS θα φιλοξενήσει όλο το εύρος των διεργασιών της Celestyal Cruises και θα παράσχει στην εταιρεία ένα έγκαιρο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο για σύνδεση όλων των εταιρικών διεργασιών και των ενεργειών διαχείρισης εγγράφων μεταξύ των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και των πλοίων της.