Η CGSoft κατέθεσε στις 16 Νοεμβρίου, ως leader σχετικού consortium, πρόταση με τίτλο Planning for Robust Grid Interconnection και προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος FP7 και ειδικότερα στο πεδίο 7.2.1 αυτού (πανευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας).

Στο consortium μετέχουν μεταξύ άλλων το ΕΜΠ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βιέννης, το γερμανικό κέντρο αεροδιαστημικής τεχνολογίας DLR, το ισπανικό ινστιτούτο LEITAT, το ουκρανικό ινστιτούτο ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η ΡΑΕ Κύπρου, το Πολυτεχνείο Ιασίου, η διεθνής νομική εταιρεία ARENDT, εξειδικευμένη σε θέματα ενέργειας, ο τουρκικός όμιλος επιχειρήσεων HISBIM κ.α.