Η CGSoft LTD κυκλοφόρησε πρόσφατα εφαρμογή για την υποστήριξη εταιρειών παραγωγής κι εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ήδη είναι σε παραγωγική λειτουργία η πρώτη σχετική εγκατάσταση στην EFT Hellas.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή καλύπτει το σύνολο των αναγκών παρακολούθησης της εισαγωγής ενέργειας, των μετρητών και των καταναλώσεων (ενεργών/αέργων) των πελατών, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την τιμολογιακή πολιτική τόσο της ΔΕΗ όσο και του ΔΕΣΜΗΕ, δυνατότητα υπολογισμού και παραγωγής πλήθους αναλυτικών καταστάσεων, τιμολόγηση βάση κλίμακας, επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων κ.α.

Συνεργάζεται αμφίδρομα με το υφιστάμενο λογισμικό κάθε επιχείρησης και συνοδεύεται από πλήρη κατάλογο reports με λεπτομερή πληροφόρηση της διοίκησης και των πελατών κάθε εταιρίας, συγκριτικά μοντέλα λύσεων, αναλύσεις κόστους, στατιστικά στοιχεία, δυνατότητα ανάπτυξης πρόσθετων εφαρμογών κλπ.

Η CGSoft LTD είναι Gold Certified ISV Partner της Microsoft, με υπερεικοσαετή παρουσία στον χώρο των εταιρειών σχεδιασμού και παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.