Η Cisco γνωστοποίησε ότι ενισχύει την Αρχιτεκτονική για Δίκτυα Χωρίς Περιορισμούς (Borderless Networks) με νέα προϊόντα και υπηρεσίες switching, routing, ασφάλειας και ασύρματης δικτύωσης.

Στις πιο σημαντικές προσθήκες περιλαμβάνονται ο πολύ υψηλής απόδοσης και υψηλής πυκνότητας Catalyst switch, ο συμπαγής ASR 1000 router, το Adaptive Security Appliance firewall για τις αντίστοιχες κατηγορίες, καθώς και νέα, προσιτά 802.11n σημεία ασύρματης σύνδεσης για τη Μικρή Επιχείρηση, προϊόντα που επιταχύνουν την απόδοση των εφαρμογών στα δίκτυα τόσο φυσικά όσο και εικονικά, καθώς και νέες και βελτιωμένες έξυπνες υπηρεσίες.

Τα παραπάνω προϊόντα αποτελούν ταυτόχρονα βασικά δομικά στοιχεία του νέου συστήματος που συνδυάζει τα Δίκτυα Χωρίς Περιορισμούς με τις Αρχιτεκτονικές Data Center/Virtualization και Collaboration, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη χρήση πρόσφατων καινοτομιών όπως οι υπηρεσίες cloud, τα virtual desktops και οι ενσύρματες – ασύρματες λύσεις.