Καθώς οι τάσεις cloud και mobile εξακολουθούν να αυξάνουν τη ζήτηση για ταχύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες, η Cisco εξελίσσει το χαρτοφυλακίου της με την αυτοματοποίηση των δικτύων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των εφαρμογών.

Η εταιρεία παρουσίασε νέα και ανανεωμένα προϊόντα μεταγωγέων Cisco Catalyst και δρομολογητών Integrated Services Routers (ISRs), τα οποία παρέχουν υψηλής απόδοσης και πλήρως προγραμματιζόμενες λύσεις επιχειρησιακής δικτύωσης. Αποτελούν επίσης μέρος της νέας αρχιτεκτονικής Cisco Enterprise Networks Architecture, η οποία επιτρέπει στις εφαρμογές να λαμβάνουν τις πληροφορίες δικτύωσης που χρειάζονται, ώστε να προσφέρουν περισσότερο καινοτόμες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες με λιγότερη ανάγκη διαχείρισης από τα τμήματα IT.

Η αρχιτεκτονική αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Cisco Open Network Environment (ONE), μιας στρατηγικής που αφορά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, και επιτρέπει τον προγραμματισμό του λογισμικού σε ASIC, λειτουργικά συστήματα, λειτουργίες δικτύωσης και υπηρεσίες σε data centers, δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και δίκτυα τοπικής πρόσβασης (LAN).