Η Cisco έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο κατά 25% μέσα στα 4 επόμενα χρόνια, φτάνοντας στο στόχο της -σε απόλυτους όρους- μέχρι το 2012.

Το 2007 η συνολική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου της Cisco ήταν 832.000 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Με τη δέσμευση που αναλαμβάνει η Cisco σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 543.000 καθαρούς τόνους CO2e , μέχρι το 2012.