Σε μια προσπάθεια ανταλλαγής πληροφοριών και διαμοιρασμού βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της ψηφιακής ατζέντας της, η Κόστα Ρίκα υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με την Cisco προκειμένου η εταιρεία να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα κατατείνουν στην καθιέρωση μιας ψηφιακής κυβέρνησης και εκπαίδευσης, εύκολης πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ενίσχυσης του επιπέδου της κυβερνοασφάλειας.

Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών με την ταυτόχρονη ανάπτυξης και μετεξέλιξη της Κόστα Ρίκα ως μια κοινωνία της πληροφορίας.