Μια νέα πλατφόρμα analytics, την Cisco Tetration Analytics, η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε data center, με οποιονδήποτε server και switches δικτύου, ανέπτυξε και λάνσαρε η Cisco.

Πρόκειται για μια πλήρως «ανοικτή» πλατφόρμα, που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργάζεται με κάθε είδους και μορφή πληροφοριακού εξοπλισμού που διαθέτει και χρησιμοποιεί μια επιχείρηση. Παράλληλα, μπορεί και συνεργάζεται και ολοκληρώνεται με third-party εργαλεία, πλατφόρμες, ορισμένα από τα προϊόντα της Cisco, όπως λ.χ. το πορτφόλιο λύσεων ασφαλείας, CliQr, ACI, άλλους SDN controllers ώστε να ενορχηστρώνει τις ροές εργασίας στα δημόσια clouds.

Μέσω της πλατφόρμας Cisco Tetration Analytics, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί αποκτούν πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο κατά μήκος οτιδήποτε υπάρχει στο data center, η οποία συγκεντρώνεται από πολλαπλούς αισθητήρες hardware και λογισμικού. Στη συνέχεια, αναλύει τις πληροφορίες μέσω της χρήσης τεχνικών machine learning ώστε να ανταποκριθεί σε κρίσιμες λειτουργίες των data center, όπως λ.χ. τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τα forensics εφαρμογών, παρέχοντας application insights, προτεινόμενες αυτοματοποιημένες πολιτικές, καθώς επίσης και network flow forensics.