Με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών της πλατφόρμας WebEx Collaboration, η Cisco προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας PostPath.

Η PostPath εξειδικεύεται στην παροχή λογισμικού διαχείρισης email και ημερολογίου.

Με το λογισμικό της PostPath η Cisco θα επεκτείνει τις δυνατότητες διαχείρισης e-mail και ημερολογίου της πλατφόρμας της που βασίζεται σε Software-as-a-Service (SaaS) υπηρεσίες και περιλαμβάνει δυνατότητες αποστολής και λήψης μηνυμάτων, φωνητικής και video επικοινωνίας, διακίνησης δεδομένων, διαχείρισης εγγράφων και εφαρμογές Web 2.0.