Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Cisco Smart+Connected Communities, η Cisco παρουσίασε μία σειρά καινοτόμων προϊόντων φύλαξης και ασφάλειας που υποστηρίζονται από μία ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική medianet, η οποία βοηθάει πόλεις, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και συνεργάτες να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν ανθρώπους, περιουσιακά στοιχεία και ζωτικής σημασίας υποδομή.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει βελτιώσεις πολλών υπηρεσιών της Cisco, που είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να βοηθήσουν στη μετάβαση πελατών σε συστήματα φύλαξης και ασφάλειας βασιζόμενα σε IP. Τα συστήματα αυτά καλύπτουν: α) Ενημερώσεις του Cisco Physical Access Manager, της εφαρμογής της Cisco για τη διαχείριση ενσωματωμένων λειτουργιών ασφάλειας στο δίκτυο IP.

Ο Cisco Physical Access Manager περιλαμβάνει hardware όπως ανιχνευτές θύρας, κλειδαριές και βιομετρικές συσκευές σε εγκαταστάσεις και κτίρια γραφείων, προσφέροντας μία πλατφόρμα για την ενσωμάτωση με άλλα συστήματα Πληροφορικής, β) Βελτιώσεις του Cisco IP Interoperability and Collaboration System (IPICS), της ολοκληρωμένης λύσης της Cisco βασισμένης σε IP για την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά και γ) Μία ολοκληρωμένη υπηρεσία Network Readiness Assessment για IP Video Surveillance, που θα βοηθήσει συνεργάτες της Cisco να αξιολογήσουν και να σχεδιάσουν καλύτερα τις δυνατότητες δικτύου των πελατών τους, ώστε να υποστηρίξουν πρότυπες και υψηλής ανάλυσης λύσεις video παρακολούθησης.