Σε μία προσπάθεια να βοηθήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα την κατανάλωση ενέργειας -με στόχο την περικοπή δαπανών και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ένα εύχρηστο interface για το περιβάλλον του σπιτιού-, η Cisco παρουσιάζει σήμερα νέες τεχνολογίες που βασίζονται στη σειρά προϊόντων Connected Grid.

Η λύση Cisco Home Energy Management περιλαμβάνει έναν Home Energy Controller καθώς και υπηρεσίες Cisco Energy Management οι οποίες, όταν παρέχονται από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δίνουν στους καταναλωτές μία γενική εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και τη δυνατότητα ευκολότερης διαχείρισης.

Επιπλέον, η Cisco ανακοίνωσε τις ημερομηνίες αναβάθμισης της σειράς Smart Connected Buildings, συμπεριλαμβανομένου και του νέου Cisco Network Building Mediator Manager 6300, που προσφέρει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των παραπάνω λύσεων για επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τον νέο Cisco Network Builder Mediator 3.1, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερη ολοκλήρωση και εποπτεία της ροής ενέργειας σε κτίρια και συστήματα πληροφορικής.

Οι νέες λύσεις αντιπροσωπεύουν το όραμα της Cisco για μία ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική επικοινωνιών έξυπνου πλέγματος, η οποία θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να προσφέρουν αξιόπιστα και αποδοτικά ηλεκτρική ενέργεια, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής μέχρι τις επιχειρήσεις και τα σπίτια.