Η Cisco γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της ετήσιας μελέτης CiscoVisual Networking Index (VNI) Forecast, για την περίοδο 2009-2014, η οποία προβλέπει ότι η διακίνηση δεδομένων μέσω Internet θα αυξηθεί περισσότερο από 4 φορές, φτάνοντας τα 767 exabytes (ή περισσότερο από 3/4 ενός Zettabyte), μέχρι το 2014.

Το συγκεκριμένο νούμερο είναι 100 exabytes μεγαλύτερο από το επίπεδο που προβλέπεται για το 2013, αύξηση που ισοδυναμεί με 10 φορές τη διακίνηση δεδομένων πάνω από Internet Protocol για το 2008.

Σε αυτή την αύξηση το βίντεο εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς υπερβαίνει το 91% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων IP καταναλωτών μέχρι το 2014. Οι βελτιώσεις στη χωρητικότητα ευρυζωνικότητας δικτύου και σε ταχύτητες Internet, καθώς και η αυξανόμενη διάδοση των HDTV και 3DTV, είναι σημαντικοί παράγοντες που αναμένεται να τετραπλασιάσουν τη διακίνηση δεδομένων πάνω από IP από το 2009 έως το 2014. Η Cisco VNI Forecast, η οποία εστιάζει την προσοχή της σε δύο κύριες ομάδες χρηστών — καταναλωτές και επιχειρήσεις — σχεδιάστηκε ως ετήσια μελέτη, με στόχο να εκτιμήσει την παγκόσμια διακίνηση δεδομένων πάνω από IP και τις τάσεις.

Οι προβλέψεις βασίζονται στην ανάλυση και στη δημιουργία μοντέλων που αφορούν στη διακίνηση, τη χρήση και τις συσκευές δεδομένων από ανεξάρτητους αναλυτές. Η Cisco εγκρίνει την πρόβλεψη, τις εισροές και τη μεθοδολογία με δεδομένα που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι σε παγκόσμιο επίπεδο.