Σε συζητήσεις με την Nutanix που ειδικεύεται στον τομέα του hyper-convergence για την οικοδόμηση μιας συνεργασίας στρατηγικής σημασίας βρίσκεται η Cisco Systems, η οποία ειρήσθω εν παρόδω προσπάθησε –ανεπιτυχώς - πέρυσι να την εξαγοράσει.

Με βάση τις συζητήσεις, οι συνεργάτες των δύο πλευρών θα είναι σε θέση να διαθέτουν servers Unified Computing System (UCS) της Cisco που θα ενσωματώνουν λογισμικό hyper-convergence της Nutanix. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η τελευταία έχει ήδη συμφωνίες OEM με τις Dell και Lenovo, με βάση τις οποίες από κοινού δημιουργούν και πουλούν hyper-converged συσκευές υποδομής.