Για να διευκολύνει τους συνεργάτες και πελάτες της να αναπτύξουν με ασφάλεια και να διαχειριστούν τα apps και τα desktops τους μέσω των XenApp και XenDesktop, η Citrix προχώρησε στην εξαγορά της Unidesk, της εταιρείας που ανέπτυξε την τεχνολογία διαχείρισης των εφαρμογών Windows, γνωστή και ως layering.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία της Unidesk στα XenApp και XenDesktop, η Citrix αποκτά προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της, υποσχόμενη να προσφέρει μια πανίσχυρη και εύχρηστη λύση application layering, για τη διάθεση και τη διαχείριση apps και desktops στο cloud, σε on-premise και σε υβριδικά περιβάλλοντα. Το application layering έχει αναγνωριστεί ως ο βέλτιστος τρόπος διαχωρισμού apps από το λειτουργικό σύστημα, κάνοντας εφικτή τη διαχείριση και το διαμοιρασμό τους από οποιαδήποτε end user υπολογιστική λύση σε οποιαδήποτε συσκευή και μάλιστα με τη μέγιστη συμβατότητα. Παρόλο που η Citrix θα ενσωματώσει την τεχνολογία της Unidesk στα προϊόντα της, ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να πουλάει το software της Unidesk ως «αυτόνομο προϊόν» σε πελάτες των VMware και Microsoft. Το ποσό της εξαγοράς δεν ανακοινώθηκε.