Τη χορηγία του συνεδρίου με θέμα Next Generation Performance Management της BOUSSIAS Conferences γνωστοποιεί η Clarity Systems Hellas, διεθνής πάροχος λύσεων για τη Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης, αποκλειστικός εκπρόσωπος της Clarity Systems, Canada, και μέλος τους Ομίλου Εταιρειών της Finvent (Finvent Group of Companies).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 09.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Πλατεία Συντάγματος. Στη διάρκεια του συνεδρίου, η Clarity Systems Hellas θα παρουσιάσει λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων σε επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως επίσης και πιστοποιημένες και διεθνώς εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού που αποτελούν ενοποιημένες εφαρμογές προσφέροντας ευελιξία, ασφάλεια και άμεσο έλεγχο που είναι σήμερα απαραίτητος, για τη λήψη ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων ενώ παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης.