Η Cognity ολοκλήρωσε το έργο Customer Data Integration (CDI) & Master Data Management (MDM) για τη δημιουργία της Ενιαίας Πελατοκεντρικής Βάσης της Interamerican, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών του κύκλου ζωής του Πελάτη σε συνεργασία με τα Πηγαία Επιχειρησιακά Συστήματα 10 κλάδων.

Το έργο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις αρχές Ιουνίου 2010 και αποτελεί ένα από τα πλέον καινοτόμα έργα για την Ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια της πελατοκεντρικής στρατηγικής της Interamerican, κεντρικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μιας ενιαίας εικόνας πελάτη και η αύξηση της ικανοποίησής του σε κάθε επαφή του με την Interamerican.

Το έργο είναι προς την κατεύθυνση των υψηλών απαιτήσεων διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών που θέτει το Solvency II. Η Cognity αφού καθάρισε, ομογενοποίησε και εμπλούτισε τα στοιχεία πελατών  της Interamerican, σύνθεσε την ολοκληρωμένη εικόνα πελατών από τα πηγαία συστήματα 10 κλάδων και δημιούργησε μια ενιαία πελατειακή βάση, η οποία εξυπηρετεί πλέον τις διαδικασίες πωλήσεων και εξυπηρέτησης.