Η Cognity εξαγόρασε το 100% της Atos Hellas, θυγατρικής της πολυεθνικής Atos, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών IT σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Atos Hellas κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στους τομείς του Billing, Revenue Assurance, Mediation, Identity Management και Enterprise Performance Management, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η εξαγορά αυτή διευρύνει την γκάμα των λύσεων της Cognity, αυξάνει σημαντικά το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις συνέργειες των δυο εταιρειών, ενώ συμπληρώνει και ενδυναμώνει τη θέση της Cognity στην αγορά.

Επιπρόσθετα, ενισχύεται ο διεθνής προσανατολισμός της Cognity και δημιουργείται ένας ισχυρός παράγοντας στην αγορά Πληροφορικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με διευρυμένες ικανότητες υλοποίησης κρίσιμων έργων και υποστήριξης πελατών. Με την εξαγορά αυτή η Cognity θα καλύψει αποτελεσματικότερα τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της και θα προσεγγίσει δυναμικά μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς αγοράς, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τις πρακτικές της Atos.

Στο πλαίσιο της εξαγορά αυτής, η Atos Hellas μετονομάζεται σε Cognity Consulting η οποία θα λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα, σε άμεση και στενή συνεργασία με την Cognity, με σκοπό να επιτύχει τους στόχους της και συνεχίσει αδιάλειπτα τη δυναμική πορεία της στην αγορά.