Οι αυξανόμενες ανάγκες των brands για content, κυρίως λόγω της ολοένα διευρυνόμενης παρουσίας τους στο Διαδικτυακό Οικοσύστημα, οδήγησε την Communication Effect στη δημιουργία τμήματος Content Management.

Επικεφαλής ανέλαβε ως Content Management Director η Μαρία Μουζακίτη, που μετακινήθηκε πρόσφατα στην  Communication Effect από το χώρο των media. Το τμήμα διαθέτει τρεις content managers & curators και καλύπτει υφιστάμενες ανάγκες  για Online Engagement, υποστήριξη Communities και Search Engine Optimization (SEO). H Communication Effect καλύπτει ήδη τις ανάγκες μεγάλων εθνικών και εγχώριων πελατών, που έχουν σχέση με επιμέρους καμπάνιες, ανάπτυξη online reputation και αντιμετώπιση online attacks/ διαχείριση κρίσεων.