Σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της αποφάσισε να προχωρήσει η θυγατρική εταιρεία της Compucon στην Ιαπωνία, Compucon Japan, αναλαμβάνοντας το σύνολο των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της κατά 100% θυγατρικής της Cosmos.

Ως συνέπεια της ανωτέρω απόφασης, παύει άμεσα η αυτόνομη λειτουργία της Cosmos, η οποία βάσει της ιαπωνικής νομοθεσίας θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση, με συνακόλουθη σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων του εκεί ομίλου. «Επειδή η ιαπωνική αγορά διαμορφώνει ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών του ομίλου, η εταιρεία θα προχωρήσει και σε επόμενα βήματα αναδιάρθρωσης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στην συγκεκριμένη αγορά, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η θέση της μεταξύ των ανταγωνιστών της», αναφέρει η Compucon σε ανακοίνωσή της.